Suspesa l’aplicació de l’IVA per a l’assistència jurídica gratuïta

Suspesa l’aplicació de l’IVA per a l’assistència jurídica gratuïta

El ministre de Justícia ha traslladat al Consejo General de la Abogacía Española la comunicació del Ministeri d’Hisenda pel que es suspenen els efectes de la resolució del passat 25 de gener i per la qual l’assistència jurídica gratuïta era subjecta a l’IVA.

El Ministeri d’Hisenda té en compte així la Proposició de Llei presentada al Congrés dels Diputats, que es va tramitar pel procediment d’urgència, modificant la Llei 1/1996, del 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, amb la que es va reforçar el sistema i la garantia d’accés dels ciutadans a l’Administració de Justícia.

La normativa en tramitació tindrà efecte des de l’1 de gener d’aquest mateix any, amb el que la suspensió ara acordada per Hisenda implica que els professionals no hauran de realitzar la declaració de l’IVA del primer trimestre quant a assistència jurídica es refereix.