Remissió a les Cortes del Proyectos Generales del Estado para 2017

Remissió a les Cortes del Proyectos Generales del Estado para 2017

Els Presupuestos Generales del Estado s’han elaborat amb previsions prudents a partir d’un quadre macro que reflecteix la consolidació de la recuperació.

S’estima que el PIB real creixerà un 2,5% al 2017. Quant a l’evolució de la tassa d’atur, les previsions apunten a que baixarà del 19,6% en 2016 al 17,5% al 2017, el que suposarà una rebaixa en la despesa d’atur.

D’acord amb la senda fiscal aprovada per les Cortes Generales pels pròxims 3 anys, al 2017 el conjunt de les Administracions Públiques han de complir amb un objectiu de dèficit del 3,1% del PIB.