L’IPC ARRIBA A UNA VARIACIÓ ANUAL DE 2,3% AL MARÇ

L’IPC ARRIBA A UNA VARIACIÓ ANUAL DE 2,3% AL MARÇ

L’indicador de l’IPC situa la seva variació anual al 2,3% al març. Aquest indicador proporciona un avanç de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de 7 dècimes en la seva tassa anual, perquè durant el mes de febrer la variació ha estat del 3,0%.

A aquest comportament hi destaca la baixada dels preus dels carburants (dièsel i benzina) enfront de la pujada que van experimentar l’any passat, així com la baixada dels preus de l’electricitat.