ACTUALITAT

Noticies d'interès

Domicili social i fiscal

El trasllat de domicili social està en boca de molts. Però què significa? L’article 9 de la llei de Societats de Capital obliga a totes les societats al fet que fixin a la seva elecció el domicili social de la companyia en el lloc en el qual es trobi el centre...

Hisenda introduirà canvis en els llibres registre de l’IVA

El Ministeri d’Hisenda incorporarà determinats canvis i millores en el contingut dels Llibres registre de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) dels subjectes passius obligats a remetre els registres de facturació a través de la Seu electrònica de...

Tributació encara incompleta de Amazon

Les vendes que Amazon declara a Espanya es multipliquen per dos en tan sol un any. El gegant del comerç online reconeix ara al Fisc un volum de 110,6 milions. El ràpid increment de la xifra de negoci reflecteix la importància que el nostre país té per a la...

És infracció tributària emetre factures sense activitat

La infracció tributària, que regula l’article 201 de la Llei General Tributària (LGT), comesa i sancionada com molt greu per l’emissió de factures falses no solament afecta als empresaris i professionals que exerceixen una activitat econòmica i emeten...

Els assalariats no tindran poder adquisitiu fins al 2020

El poder adquisitiu dels assalariats baixarà aquest any i no creixerà durant els pròxims 2 exercisis per culpa de la inflació i encariment del petroli i electricitat, segons el Banc d’Espanya. Ha insistit encara més en la necessitat que els sous creixin...
cita_previa_popup