ACTUALITAT

Noticies d'interès

Tributació encara incompleta de Amazon

Les vendes que Amazon declara a Espanya es multipliquen per dos en tan sol un any. El gegant del comerç online reconeix ara al Fisc un volum de 110,6 milions. El ràpid increment de la xifra de negoci reflecteix la importància que el nostre país té per a la...

És infracció tributària emetre factures sense activitat

La infracció tributària, que regula l’article 201 de la Llei General Tributària (LGT), comesa i sancionada com molt greu per l’emissió de factures falses no solament afecta als empresaris i professionals que exerceixen una activitat econòmica i emeten...

Els assalariats no tindran poder adquisitiu fins al 2020

El poder adquisitiu dels assalariats baixarà aquest any i no creixerà durant els pròxims 2 exercisis per culpa de la inflació i encariment del petroli i electricitat, segons el Banc d’Espanya. Ha insistit encara més en la necessitat que els sous creixin...

Hisenda i el model 196

Hisenda prepara un nou ensurt pels contribuients. Han realitzat una petit canvi tècnic al model 196, facilitat pels bancs a Hisenda i que permet controlar el volum total d’entrada de fons i el de sortida dels comptes bancaris. Quan Hisenda ha de creuar les seves...

Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Amnistia Fiscal

S’acaba de fer pública la Sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017, declarant la inconstitucional i nul·litat de la disposició addicional primera del Reial decret-llei 12/2012 que va regular la Declaració Tributària Especial (DTE), comunament...