Què és l’impost de plusvàlua?

Què és l’impost de plusvàlua?

L’Impost municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), també conegut com a Impost de Plusvàlua Municipal, grava l’increment de valor que teòricament té un immoble durant el temps que ha estat en mans de qui ho...
Hipoteques multidivisa: els consumidors guanyen avantatge

Hipoteques multidivisa: els consumidors guanyen avantatge

Per fi se’ns va aportar una mica de claredat, el passat dia 20 de setembre, sobre quin és la manera en què els particulars han d’abordar la seva reclamació per les hipoteques multidivisa, i contra tot pronòstic no va ser el Tribunal Suprem qui va portar...
Domicili social i fiscal

Domicili social i fiscal

El trasllat de domicili social està en boca de molts. Però què significa? L’article 9 de la llei de Societats de Capital obliga a totes les societats al fet que fixin a la seva elecció el domicili social de la companyia en el lloc en el qual es trobi el centre...