Política de Privacitat

Acceptant el present document dono el meu consentiment perquè GELABERT CASTELLVI ASSESSORS SL, amb CIF B55199269, utilitzi les meves dades per a les següents finalitats:

  • Aplicació cita prèvia a http://citaprevia.gelabertassessors.cat

D’aquesta manera declaro ser coneixedor de l’existència d’un fitxer automatitzat on s’inclouran les meves dades perquè GELABERT CASTELLVI ASSESSORS SL pugui prestar-me els serveis contractats.

Amb la finalitat d’agilitzar la prestació del servei autoritzo que les meves dades siguin comunicades a empreses del grup, en el cas de que existeixin, així com a empreses externes, quan això sigui necessari per poder realitzar algun dels serveis contractats.

Així mateix, declaro que les meves dades no han estat modificades, que em comprometo a notificar qualsevol variació i que tenen el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Pel que fa a les dades personals referents a altres persones físiques que per motiu dels serveis contractats hagi de comunicar a GELABERT CASTELLVI ASSESSORS SL, declaro haver-los informat prèviament d’aquesta comunicació i dels extrems continguts en el present document.

L’exercici dels drets es realitzaran mitjançant escrit, en les condicions que estableix la Llei 15/1999, dirigit a GELABERT CASTELLVI ASSESSORS SL, CTRA LLORET Nº3 VIDRERES 17411-GIRONA.

Amb l’enviament de les dades amb els formularis d’aquest lloc web, deixo constància de l’acceptació de tot el que s’ha exposat anteriorment en aquest document i de que sóc coneixedor dels meus drets i obligacions segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.