FISCAL

Solucions eficaces i d’aportació de valor en l’àmbit de l’assessorament i planificació fiscal de tot tipus de persones fisiques o juridiques, societats anomines i limitades, aixi com entitats, fundacions o associacions.

L’àrea d’especialització fiscal de GELABERT CASTELLVI ASSESSORS SL té un sòlid equip de professionals que ofereixen als seus clients solucions eficaces i d’aportació de valor en l’àmbit de l’assessorament i planificació fiscal de tot tipus de persones fisiques o juridiques, societats anomines i limitades, aixi com entitats, fundacions o associacions.

Acompanyant-los en totes les decisions que puguin afectar a la seva càrrega impositiva, amb la finalitat d’optimitzar tots els seus recursos disponibles per a que es puguin portar a terme els seus projectes i objectius de la manera més beneficiosa possible.

El nostre objectiu principal és el desenvolupament d’una planificació fiscal integral i específica per a cada un dels nostres clients.

SERVEIS

  • Assessorament i planificació fiscal de l’empresa, tant en l’àmbit nacional com internacional, actualment amb colaboracions amb França, Portugal i Xina
  • Elaboració, presentació i seguiment de declaracions dels diferents impostos personals i societaris.
  • Planificació fiscal patrimonial, successòria i de les empreses familiars.
  • Assessorament i planificació fiscal de les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d’actius, negocis i societats.
  • Assistència en inspeccions tributàries, preparació de recursos i reclamacions en la via administrativa i contenciós-administrativa, etc.
  • Estudi i planificació tributària de les operacions de finançament. Contem actualment amb convenis de colaboracio amb dos entitats nacionals de primer nivell