Fiscal

Assessorament i planificació fiscal per a persones físiques o jurídiques, entitats, fundacions o associacions.

 • Assessorament i planificació fiscal de l’empresa.
 • Impostos personals i societaris.
 • Planificació fiscal.
 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Assistència en inspeccions tributàries.
 • Estudi i planificació tributària.

Laboral

Relacions laborals, polítiques de remuneració variable, Seguretat Social, inspeccions de treball i règim sancionador, …

 • Assessorament en Dret laboral i contractació de personal.
 • Negociació, planificació i disseny de convenis col·lectius i d’empresa.
 • Inspeccions, recursos i reclamacions administratives.

Jurídic

Assessorament mercantil, civil, processal, fundacions i associacions, …

 • Contractació mercantil, canvi d’administradors, compravenda participacions, …
 • Contracte d’arres, compravenda d’immobles, préstecs hipotecaris, …
 • Procediments judicials o arbitrals en les diferents especialitats.
 • Constitució i assessorament sobre tot tipus d’entitats jurídiques sense ànim de lucre.

Comptabilitat i finances

Externalització comptable i administrativa per simplificar la gestió de l’empresa.

 • Comptabilitat: confecció, presentació, tancament, supervisió, anàlis periòdic, llistats de revisió, …
 • Àrea comptable: valoració d’empreses, formació de comptables, legalització de llibres oficials, …
 • Assessorament comptable: rendibilitat, planificació d’inversions, revisions de marges comercials, …

Assegurances

 • Assessorament d’assegurances per empreses i autònoms
 • Assessorament d’assegurances per particulars
 • Assessorament financer

Busques algún altre servei?

El nostre equip de professionals podrà oferir-te el suport que necessitis. Som advocats, economistes, auditors, tècnics tributaris i laborals, experts comptables i enginyers.

Atenció personalitzada.

Resoldrem tots els teus dubtes amb la màxima professionalitat.