JURÍDIC

Comprèn l’assessorament en tots els àmbits del dret societari; assumptes personals i familiars regulats en l’ordenament civil; assessorament i intervenció en l’especialitat del dret immobiliari i urbanístic i la intervenció en tota classe de procediments judicials i arbitrals.

MERCANTIL

  • Contractació mercantil.
  • Canvi d’administradors, compravenda participacions, ampliacions i reduccions de capital, etc…
  • Operacions de reestructuració mercantil: Fusions. Escissions. Adquisicions
  • Empresa Familiar. Protocols.
  • Protecció de dades

 

CIVIL

  • Contractació civil: Contracte d’arres, compravenda d’immobles, préstecs hipotecaris, (actualmente estem com assistents en les signatures de la comarca de la selva i el girones per una entitat bancaria), contractes d´arrendament.
  • Successions: manifestació d’herències, testaments, accions judicials en l’àmbit del dret de successions.

PROCESSAL

  • Procediments judicials o arbitrals en les diferents especialitats del drets: civil, concursal, processal laboral, arrendaments, dret de família (separacions i divorcis) i dret de successions, etc. A través de la colaboracio amb el despatx de Advocats de Girona, Pont de Pedra Advocats.

FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

  • Constitució i assessorament sobre tot tipus d’entitats jurídiques sense ànim de lucre, d’àmbit autonòmic i estatal.

Som un despatx que defensa uns valors positius de treball i per això donem importància al bon ordre i a la metodologia adequada a la nostra feina.

Gelabert Assessors